<p>PREVAS &auml;r ett tekniskt IT-f&ouml;retag som erbjuder l&ouml;sningar, tj&auml;nster och produkter till f&ouml;retag som utvecklar produkter med ett stort IT-inneh&aring;ll eller som har behov av att effektivisera eller automatisera sin verksamhet. Med spetskompetens inom teknisk produktutveckling, inbyggda system och industriell IT &amp; automation bidrar Prevas med innovativa l&ouml;sningar och tj&auml;nster som skapar tillv&auml;xt. Prevas startade 1985 och &auml;r huvudleverant&ouml;r och utvecklingspartner till ledande f&ouml;retag inom branscher som Life Science, telekom, fordon, f&ouml;rsvar, energi samt verkstadsindustrin. Kontor finns i Sverige, Danmark, Norge och Indien med drygt 600 medarbetare. Prevas &auml;r b&ouml;rsnoterade p&aring; NASDAQ Stockholm sedan 1998.</p>
<p>F&ouml;r mer information, se <a href="http://www.prevas.se">www.prevas.se</a>.</p>

Quality & Compliance / QA Konsulter om gör skillnad – bli en av oss! Placering Stockholm- Uppsala - Prevas

Stockholm, Stockholm Sverige